Pojam: Signalizacija

Opsežan projekt otvaranja Park Boutique Hotela Varaždin uključivao je i fotografiranje interijera hotela kako bismo dobili vrhunske vizualne razglednice za kasnije korištenje fotografija za web stranice i promotivne materijale.

Klijent: GastrocomPodručje rada: Fotografija za oglase, kataloge i web

Jedan od većih, zaokruženih projekata počevši od dizajna logotipa, dizajna kataloga i promotivnih materijala, dizajna prostornih grafika u interijeru, pisanja tekstova, osmišljavanja slogana i signalizacije. Sve je na kraju zaključeno i izradom web stranica hotela u duhu postavljenih komunikacijskih smjernica.

Klijent: GastrocomPodručje rada: Izrada vizualnog identiteta