Izrada web aplikacija

Uz vizualni identitet, dizajn signalizacije i promotivnu fotografiju, Park Boutique Hotel Varaždin angažirao nas je i na izradi web stranica te web bookinga.

Klijent: Park Boutique Hotel VaraždinPodručje rada: Izrada web aplikacija

Dinamikom je web aplikacija za naprednu komunikaciju i razmjenu sadržaja između dječjih ustanova (škola, vrtića) i roditelja polaznika.

Klijent: DinamikomPodručje rada: Izrada web aplikacija

U sklopu cjelovite prezentacije usluga investicijske kuće Global invest, odradili smo i web aplikaciju za online kupovinu udjela u fondovima.

Klijent: Global InvestPodručje rada: Izrada web aplikacija